Transitievergoeding 2015 Wijzigingen in de Wetgeving

Transitievergoeding berekeningDe ontslagwetgeving zal per 1 juli 2015 wijzigen. Een belangrijke wijziging zal gaan over de transitievergoeding. In dit artikel gaan we u duidelijkheid geven over wat er precies gaat veranderen en wat dit betekent voor u.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding vervangt de huidige ontslagvergoeding die gebaseerd is op de kantonrechtersformule. Vanaf 1 juli 2015 wordt de hoogte van de ontslagvergoeding beperkt en gaat deze transitievergoeding heten. De reden hiervoor is dat de overheid de doorstroom in de arbeidsmarkt wil bevorderen. In principe betekent dit dat de financiële de drempel voor ontslag wordt verlaagd; zo zullen werknemers bij slecht functioneren goedkoper kunnen worden ontslagen aangezien de werkgever minder ontslagvergoeding hoeft te betalen. Daardoor krijgen jongere werknemers meer kans op de arbeidsmarkt.

Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding bepaald?

Hieronder leggen we uit hoe de hoogte van de transitie vergoeding wordt bepaald:

Algemene regels

  • De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt gesteld op €75.000- of max. 1 jaarsalaris wanneer het jaarsalaris hoger is dan €75.000- .
  • Voor de eerste 10 dienstjaren ontvangt werknemer per gewerkt arbeidsjaar een derde (1/3) maandsalaris. Voor de daarop volgende jaren heeft werknemer recht op een half (1/2) maandsalaris per dienstjaar

Uitzonderingen

  • Is de werknemer ouder dan 50 jaar en heeft deze meer dan 10 jaar bij 1 werkgever gewerkt, dan ontvangt deze vanaf dienstjaar 10 een (1) maandsalaris per arbeidsjaar. Deze regel geldt niet wanneer het bedrijf waar de werknemer heeft gewerkt minder dan 25 arbeiders in dienst heeft.

Bij de uitzonderingen op de algemene regels is de algemene regel van maximaal €75.000 of 1 jaarsalaris wanneer het jaarsalaris hoger is nog wel geldig. De kosten van opleidingen en outplacement kan de werkgever van de transitievergoeding aftrekken en zo de transitievergoeding verlagen.

U ontvangt geen transitievergoeding wanneer:

  1. U ontslagen bent als gevolg van een door u veroorzaakte dringende reden
  2. U jonger bent dan 18 jaar
  3. U minder dan 12 uur per week werkt
  4. U de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.
  5. Wanneer het bedrijf waar de werknemer heeft gewerkt failliet gaat
  6. Wanneer het bedrijf waar de werknemer heeft in de schuldsanering zit.

Transitievergoeding Tips Voor Werknemers

Enkele transitievergoeding tips voor werknemers:
1. Zorg ervoor dat u goede afspraken maakt met de werkgever over de betaling van de transitievergoeding. Wanneer u alles in 1 keer ontvangt dan met u ineens veel belasting betalen. Bekijk daarom of u het in delen kunt krijgen.
2. Ga niet meteen akkoord met een mindering op de te ontvangen transitievergoeding! Laat u goed adviseren door een ontslag advocaat zodat u niet financieel wordt benadeeld!
3. Vraag om persoonlijk advies op maat van een ontslagadvocaat. Deze kan u precies vertellen waar u recht op heeft.
4. Dubbelcheck uw cao overeenkomst. Er kunnen hierin belangrijke zaken in vermeld staan die betrekking hebben op ontslagsituaties.

Meer info vindt u op: